Hammerfestingen

Gang- og sykkelveien til Forsøl:

– Statsforvalteren krever ILO-avklaring

Å få videreført gang- og sykkelveien fra Prærien til Forsøl krever avklaring av ILO- og menneskerettighetsspørsmål først, forklarte kommunalsjef Odd Edvardsen i torsdagens kommunestyremøte. Foto: Bjørn Egil Jakobsen

Krav til utredning av ILO- og menneskerettighetsspørsmål skal være med på å forsinke prosessen med å få til gang- og sykkelvei til Forsøl, svarte kommunalsjef Odd Edvardsen i kommunestyret torsdag.

Hammerfestingen
Hammerfestingen AS

Publisert:

Sist oppdatert: 06.05.2021 kl 14:58

Annonse
Annonse
Annonse

Senterpartiets Lodve Svare etterlyste torsdag statusen for det mange års gamle arbeidet med å sikret veien mellom Prærien og Forsøl for gående og syklende, og da kommunalsjefen forklarte statusen på planarbeidet for gang- og sykkelvei sa han:

– Vi har to planer som er påklaget av reinbeitedistriktet. Det ene er strømsnes og det andre er gang og sykkelvei til Forsøl.

– ILO-konvensjonen

Ifølge kommunalsjefen er kommunen pålagt av Statsforvalteren (tidligere Fylkesmannen) å utrede begge disse sakene i forhold til ILO-konvensjonen og menneskerettighetene.

– Dette har vært vanskelig, men vi er i ferd med å sluttføre Strømsnes, sa kommunalsjef Odd Edvardsen, og la til at dette har vært en lang prosess å finne ut av.

– Sannsynligvis er vi de første i Norge som strever med dette, og Statsforvalteren sier at de ikke avgjør klagen på gang- og sykkelvei før Strømsnes-saken er avgjort, forklarte han.

– Er fylkesvei

Det andre spørsmålet gikk ut på hva Hammerfest kommune kan gjøre nå i sommer for å sikre myke trafikante på denne strekningen.

– Dette e en fylkesvei, men vi kan driv påvirkning mot fylkeskommunen og Statens vegvesen. Når det gjelder ulovligheter som for høy fart, så er det politiet som er riktig instans, sa han.

Når det gjelder å få satt ned fartsgrensen viste han til at man tidligere fra kommunens side har prøvd å få satt ned hastigheten på fylkesvei, men at det sitter langt inne å få til.

– Er en misforståelse

– Jeg hadde skjønt at Fylkesmannen tidligere hadde åpnet for å se de som to adskilte saker, slik dette er, men forstår nå at man har gått tilbake på det, sa Lodve Svare, som synes det er veldig beklagelig at en gang- og sykkelvei må stå på vent i mange år og kanskje planlegges på nytt.

– Dette er ei bygd som er fortvilet, sa Svare.

Kommunalsjef Odd Edvardsen svarte at det er en misforståelse når man tror ting har endret seg, og viste til at det er laget en binding mellom gang- og sykkelveien til Forsøl og saken på Strømsnes hos Fylkesmannen for mange år siden.

– Begrunnelsen fra Fylkesmannen er en identisk klage fra reindrifta, sa kommunalsjefen.

Gjengangeren Rv. 94 var også tema i dette kommunestyremøtet. Både kraterne på innfartsveien til byen, veien gjennom sentrum, kosting ble tema, og kommunens administasjon lovet å ta kontakt med Statens vegvesen igjen.