Hammerfestingen

Stenger flere scooterløyper

På kommunens nettsider kan du følge med på hvilke scooterløyper som til enhver tid er åpne eller stengt. Foto: Bjørn Egil Jakobsen

Fra og med torsdag 28. april er løypenumrene 2, 6, 8, 9, 9a og 13 stengt. – At stikkene står oppe betyr ikke at løypene er åpne, påpeker Hammerfest kommune.

Hammerfestingen
Hammerfestingen AS

Publisert:

Sist oppdatert: 28.04.2022 kl 06:43

Annonse
Annonse
Annonse

Kommunen opplyser at de har fått anmodning fra reindrifta om å stenge disse løypene, og det vises til at reinsdyrene er sterkt svekket etter en lang vinter med kritiske beiteforhold.

Det vises også til at dyrene er spesielt utsatt nå som kalvingen også snart starter, og at menneskelig aktivitet i nærheten da vil være en trussel mot reinsdyrene og igjen kunne føre til tap av dyr. Spesielt nyfødte kalver.

Disse løypene stenger:

– Løype nr. 2 går fra Neverfjord opp langs Vesterdalen til løype 1 vest for Storvatnet.

– Løype nr. 6 går fra parkeringsplass Dalveien langs Kvalsunddalveien til Neverfjordvatnet og Sennavatnan til løype 1.

– Løype nr. 8 går fra Fægfjord ved den gamle skoletomta, til Fiskevann, Ásájávri, Rundvannet, østenden av Langvannet (Hoallujávri), Saltvatnan, Triovatnan til løype 1 på Holmvatnet (Gittaidsuolujávri). Løypa har forbindelse med løype nr. 1.

– Løype nr. 9 går fra Miljøbygget i Kvalsund/parkeringsplass Dalveien, over elva og opp langs Kvalsunddalveien til Okselva. Langs Okselva til løype 13 til Bergelv. Vestsiden av Nussirjávri, øst for høyde 312 moh., vuolit Suoluluoppal, bajit Suoluluoppal, nedre Saltvatn (Nussir Suolujávri) og til løype 8.

– Løype nr. 9A går fra Gargo ved campingplassen, opp til Bierajavri, sør for Bergvannet og videre til Nussirjavri og inn på løype nr. 9.

– Løype nr. 13 går fra Kvalsund idrettsplass/Leikvang, gjennom Latovaivedalen bak Aresfjellet, langs reingjerdet til løype 9 ved Bergelv.

Plukker ikke stikkene

– Lovverket krever at kommunen behandler denne typen anmodninger raskt, og kommunens forskrift tilsier at løypene skal stenges i dette tilfellet, påpekes det.

Selv om de nevnte løypene nå er stengt så vil likevel ikke merkestikkene bli plukket ned ført til helgen 30. april - 1. mai.

– At stikkene står oppe betyr ikke at løypene er åpne, påpeker kommunen.

På kommunens nettsider kan du følge med på hvilke scooterløyper som til enhver tid er åpne eller stengt.