Sterk i kastene, men ikke meldt om skader her

Vin­den har vært sterk, men verken poli­ti eller 110-sen­tralen har så langt i kveld og natt meldt om skad­er i Ham­mer­fest. Bildet er fra Ham­mer­fest sen­trum rundt mid­natt i kveld.

Det er hittil ikke meldt om skader til politi eller brannvesenet her i Hammerfest etter stormen, som har herjet i store deler av landsdelen.

Av BJØRN EGIL JAKOBSEN / bej@hammerfestingen.no

Opp­datert klokken 02.30:

Det varslede ekstremværet Ylva har gjort store skad­er i Nord­land og Troms i dag, det har vært vanske­lige kjøre­forhold. Finn­mark ser heldigvis ut for å ha gått klar av de værste kreftene. I alle fall har verken poli­ti­et i Finn­mark eller 110 sen­tralen for fylket twitret om noe som helst om været de siste timene.

Snø- og isdekke, og vanske­lige kjøre­forhold på grunn av snø­fokk. Kan bli stengt på kort varsel, melder Statens veg­vesen for Rv 94, streknin­gen mel­lom Ham­mer­fest-Kval­sund nå i natt: Se siste veg­meldinger her.

Statens veg­vesen melder om dårlig sikt og vanske­lige kjøre­forhold, og at RV94 kan bli stengt på kort varsel.

Vi har hørt vin­den ta godt tak i kveld også her i Ham­mer­fest, men lenger sør i lands­de­len har det vært langt værre i kveld. Der har uværet gjort store skad­er.

– Flere sted­er har vin­den revet av hus­tak, busser har vel­tet, con­tainere har vel­tet av tog, tre har vel­tet over hus, veier stengt og fly­av­ganger har blitt kansellert, melder TV 2 i kveld.

Og TV 2 Nyhetene og andre nyhetsme­di­er har rap­portert om mer: I Sand­nesssjøen ble del­er av taket på en skole revet av. Deretter fikk flere bilis­ter møte med tak­plater. Været har også ført til flere trafikku­lykker. En buss kjørte av veien på Kvaløya i Troms, og en annen buss i Dyrøy kom­mune. Trær har ram­let som fyrstikker i Nord­land.

Ord­før­er i Fauske kom­mune, Jørn Stene, sier til TV 2 at han aldri har opplevd noe lig­nende.

– Det har vært en veldig heftig dag, og en veldig bekym­rings­full dag, sier Stene til TV 2.

Finn­mark ser heldigvis ut til å ha gått klar av de sterkeste naturkreftene. For verken poli­ti­et eller 110 sen­tralen i Finn­mark har rap­portert om værskad­er i kveld.

Annonse:

Annonse: Tore Kris­tiansen, Ter­je Olsen, Odd Arne Stangvik, Ole Andreas Olsen og Jan Rolf Gus­tavsen tar står klare på Fuglenes for å ta ser­vice på blant annet snøfre­sere.

Del dette: