Hammerfestingen

Kuttforslag i videregående skoler:

– Føles som et svik

Oddbjørn Kråkøy-Pedersen i Hammerfest ungdomsråd forteller at han føler det er et svik fra politikerne når det nå vurderes å kutte flere linjer ved videregående skoler over hele Finnmark. Foto: Linn Marit Hermansen

Oddbjørn Kråkøy-Pedersen i Hammerfest ungdomsråd forteller at det føles som et svik av politikerne når fylkeskommunen foreslår kutt i flere linjer på videregående skole både i Hammerfest og flere andre steder i Finnmark. – Det ble en ganske kraftig reaksjon, og jeg tenkte et ganske stygt ord for å si det sånn, sier han.

Hammerfestingen
Hammerfestingen AS

Publisert:

Annonse
Annonse
Annonse

Kråkøy-Pedersen synes det er merkelig at politikerne sier de skal satse på ungdom, og at ungdommen skal slippe å flytte langt hjemmefra for å gå på skole.

– Plutselig snur de, også må vi egentlig ut av fylket. For det er jo ikke bare her i Hammerfest det skal kuttes, det er jo over hele Finnmark, sier han.

Les også: Fortviler over kuttforslag

VG3 Studiespesialisering

Han trekker også fram økonomi som et viktig punkt.

– Om vi må søke oss til for eksempel Tromsø for å kunne gå på skole, så er hybbelprisene så høy at vi rett og slett ikke har råd. Det er både billigere og bedre å bo hjemme med sine foresatte, sier Kråkøy-Pedersen.

Et av kuttforslagene er å legge ned en av to klasser på VG3 studiespesialisering.

– Det jeg stusser over der er at de som er født i 2005 er mange fler enn for eksempel de som er født i 2004. Det vil si at kanskje halvparten må ut av byen, sier Kråkøy-Pedersen.

Et samlet kommunestyre

Kråkøy-Pedersen mener det ødelegger for bolyst.

– Om man ikke trenger å dra fra byen til å begynne med, så er det og mye lettere å bli værende. Dette føles som et svik fra politikerne. Man mister tilliten. Dette er det stikk motsatte av bolyst, sier han.

Varaordfører Elisabeth Rønning (SV) mener forslagene til kutt i videregående skole ikke er holdbare. Foto: Privat

I kommunestyremøtet torsdag ble kuttene diskutert, og alle de politiske partiene stiller seg bak en uttalelse som skal si klart fra om at man ikke kan godta kuttene.

– Vi har diskutert hva som er konsekvensene for Hammerfest om dette gjennomføres. Uttalelsen er for å si klart fra om at dette er ingen måte å satse på en by som er i vekst. Man kan ikke ta bort et tilbud som både elevene og næringslivet trenger. sier varaordførere Elisabeth Rønning (SV).

Satser på reiseliv

I uttalelsen står det at forslaget som ligger på bordet vil bety en vesentlig og uakseptabel svekkelse av linjetilbudet på Hammerfest videregående skole.

– En skole som ligger i et vekstområde. Til tross for at næringslivet fremhever rekruttering som sin fremste utfordring skal 1/3 av det yrkesfaglige tilbudet legges ned.

Videre i uttalelsen er det trukket fram at man i Hammerfest satser på reiseliv.

– Da samsvarer ikke nedleggelse av Salg, service og reiseliv VG1 med dette. Ei heller gir det mening å legge ned Service, sikkerhet og administrasjon VG2, særlig tatt i betraktning av at dette er det eneste slike tilbudet i Finnmark. Etterspørselen etter lærlinger er god og stabil og tilbudet har utgifter knyttet til 2,7 årsverk.

Det er også snakk om nedleggelse av kokkelinja ved Hammerfest VGS.

– Dette tilbudet har vært drevet med til sammen 2, 7 årsverk. Næringslivet etterspør også her lærlinger. Er dette en innsparing som monner nok til å vedta at Hammerfest skal være helt uten dette tilbudet, står det videre i uttalelsen.

Ordfører Terje Wikstrøm (Ap) mener den parlamentariske modellen på fylkestinget ikke fører til godt samspill mellom kommunene og fylket. Foto: Linn Marit Hermansen

Hurdalsplattformen

I skrivet tas også resten av Finnmark med.

– Reaksjonene fra kommunene Sør-Varanger og Nordkapp, samt fra tillitsvalgte, kommune- og fylkespolitikere på de foreslåtte første kutt på 10-15 millioner for skolestart 2022 innen VGS i «Utdanning Øst» (Finnmark) viser med all tydelighet hvor sårbart fylket er. Kuttene for 2022 vil få store konsekvenser, men dette er bare starten. Når det i tillegg foreslås kutt på 31 millioner fra 2023 skjønner man at man står overfor en helt uakseptabel nedbygging av skoletilbudet i Finnmark.

Og det trekkes fram at kuttforslagene fra fylkeskommunen når det kommer til utdanning og samferdsel står i sterk kontrast med intensjonen i Hurdalsplattformen.

– Det nytter ikke at regjeringen henviser til en intensjon om at «…en ny giv i nordområdene vil føre til at befolkningsnedgang snus til befolkningsvekst, og vil innebære en kraftfull satsing på tvers av flere sektorer, som utdanning og forskning, ressursforvaltning, næring og samferdsel» når det motsatte nå foreslås fra TFFK.

Rammer alle kommuner i Finnmark

Politikerne ber om at hvis ikke Troms og Finnmark fylkeskommune klarer å løse budsjettproblemet selv, så bør partiene løfte saken opp til moderpartiet på Stortinget.

– For dette er noe som i større eller mindre grad vil ramme samtlige kommuner i Finnmark. Fremtiden til Finnmark bør ikke formes av politikere som ikke har ansvar for Finnmark etter oppdelinga av fylkene. Vi etterlyser klare tegn på hvilken vei regjeringspartiene og øvrige partier på stortinget har tenkt å gå for å sikre en bærekraftig utvikling i Finnmark, avsluttes skrivet.

Båtrutesaken

Også ordfører Terje Wikstrøm (Ap) mener det er viktig å si fra om at man ikke kan godta slike kutt.

– Vi har jo snart ikke fagutdanning igjen i Hammerfest, sier han.

Han er ikke fornøyd med hvordan fylkestinget fungerer i dag.

– Skal jeg være ærlig mener jeg at den parlamentariske modellen på fylket ikke fører til godt samspill mellom regionalt og kommunalt. Det er ikke høringer når ting skal avgjøres, og det blir en demokratisk utfordring. Båtrutesaken som jo også har vært mye diskutert var det akkurat det samme med, sier Wikstrøm.

Skryter av ungdomsrådet

Ordføreren trekker også fram at fødselstallene varierer i Finnmark, og at man derfor må ta hensyn til at ingen kull vil være like når man gjør vurderinger.

– I det øyeblikket ungdom må ut for å få seg utdanning er sjansen for at de ikke kommer tilbake stor.

Han er glad for at også ungdomsrådet engasjerer seg i denne saken.

– Vi har et dyktig ungdomsråd, sier Wikstrøm.