Storfest med storband

Begge bildene av Ham­mer­fest Stor­band er tatt i gam­le Ham­mer­fest kino. Bildene er tatt i 1969. Begge foto: Geir Jensen

Ham­mer­fest Stor­band inviter­er til et 50-årslag det luk­ter swing av. Jubi­lanten står for musikken.

 

MARIUS B. STAVELI
mbs@hammerfestingen.no

– Alt startet her, sier Gun­nar Gus­tavsen, en av medlemmene med lengst fart­stid i stor­ban­det. Vi sit­ter på musikkens hus. Snart er det øving. Om kort tid, den 30. april, skal stor­ban­det feire 50 år med jubileum­skon­sert i byens storstue.
–Den første låta som ble spilt av stor­ban­det het­er Soli­tude, og ble kom­pon­ert av Duke Elling­ton. Han var en amerikan­sk kom­pon­ist og jazz-musik­er. Tanken om å få til et stor­band i Ham­mer­fest kom og fra USA. Det amerikanske stor­ban­det «The Ambas­sadors» bestående av mil­itære fra fl yvåpenet stasjon­ert i Europa var på besøk her i byen tidlig på 60-tal­let. Da var allerede inter­essen for jazz stor i byen, og besøket var inspir­erende for miljøet. Bare noen år etter ble Ham­mer­fest Stor­band etablert, forteller Gus­tavsen.
Da stor­ban­det startet opp bestod det av Ernst Lars­son, Ole Johan Johansen, Kjell Barthold­sen, Per Arne Kirkvik, Rolf Løkken, Kris­t­ian Olaussen, May Mid­tun, Stein Lars­son, Stig Nilsen, Vig­go Bøe, Hugo Nilsen, Chris­t­ian Offen­berg, Ted­dy Weile, Knut Iversen og Kai Hansen.

Da var stor­ban­det en del av Ham­mer­fest Musikkforen­ing, en sym­biose som varte i 10 år. Selv husker Gus­tavsen hvor­dan det var å komme inn i stor­ban­det.
– Vi var en del som kom fra gut­te­musikken inn i musikkforeninga, og de av oss som var fl inke og ivrige fi kk spørsmål om vi ville være igjen etter øvelsen med musikkforeninga og øve med stor­ban­det. Jeg husker at det var stor stas å bli spurt om å bli med på øving num­mer to, sier Gus­tavsen.
For stor­ban­det besto av den nye gen­erasjo­nen musikere. De har da og vært med på å fos­tre mange av byens musikalske profi ler, samt at det har vært et hjem for mange musikere som har kom­met til byen.
Her har Bod­il Niska, Geir Bjørnsen, Jan Heggen, Halv­dan Nedrejord, Roy Stephansen, Svein «Step­pa» Stephansen, Trond Remme, John Nord­hus, Ragn­hild Faanes, Knut Iversen og Gun­nar Gus­tavsen med fl ere.
Stor­ban­det er det lengst fun­gerende stor­ban­det i Nord-Norge, og har vært i kon­tin­uerlig drift siden opp­starten for 50 år siden.
Flere tidligere medlem­mer står på plakat­en for jubileums­forestill­inga på kul­turhuset den 30. april. Les mer om stor­ban­det i neste avis.

Del dette: