Stortinget sa nei til å utrede sykehusstrukturen i Vest-Finnmark

– Det dreier seg om å ivareta en befolkning og imøtekomme folk i Alta som har følt seg overkjørt og neglisert, sa Carl-Eirik Grimstad (V), som er de som ønsket å utrede sykehusstrukturen i Vest-Finnmark.

Stortinget sa i natt nei til dokument 8-forslaget om ny utredning av sykehusstrukturen i Vest-Finnmark fra Ketil Kjenseth, Trine Skei Grande, Terje Breivik og Carl-Erik Grimstad. Her kan du lese noe av det som ble sagt fra Stortingets talerstol. 

Av BJØRN EGIL JAKOBSEN / bej@ny.hammerfestingen.no

 – Norge er et langstrakt land, sa saksordfører Jan Steinar Johansen (Frp), og sa at det er selvfølge at innbyggere engasjerer seg og tok til ordet om å forsvare utredning av sykehusstrukturen. Frp og Venstre ba fortsatt om utredning av sykehusstrukturen.
– Det er et stort engasjement for helsetjenestene våre. Sånn må det være, og er grunnmuren vår. Jeg har stor respekt for det folkelige engasjementet i Vest-Finnmark, men vi starter ikke med blanke ark. Sykehusene ligger der de ligger. Norsk helsevesen må sørge for at tjenestene er nær nok, sa Tuva Moflak (Ap), og viste til forståelse for at man i Alta ikke føler det som nær nok.

Flertallet på Stortinget sa natt til fredag nei til forslaget om å utrede sykehusstrukturen i Vest-Finnmark ytterligere, og støttet dermed instillingen Helse- og omsorgskomiteen kom fram til 30. november.

– Samtidig viktig å påpeke at flere andre har like lang eller lenger vei enn Alta, fortsatte Moflak, og trakk fram at klinikken i Alta skal få utvidet tilbud enn i dag.
– Arbeiderpartiet har liten tro på at man kan flytte et fagmiljø på rot. Betyr helsetilbudet blir mer nær, men ikke at blir mer kompetent, fastslo Moflak, om flytting av sykehuset fra Hammerfest til Alta. Og fastslo at det Vest-Finnmark trenger nå er ro.
– Det er ikke behov for ny utredning, sa Sveinung Stensland (H), og ba alle gå i seg selv. Inkludert Finnmarkssykehuset. Han pekte også på at Nærsykehuset i Alta nå blir Klinikk Alta, og trakk fram tilbudet Alta får der. Han pekte også på kommunikasjon, og at Alta har stasjonert to ambulansefly.
Stensland (H): – Sjikane lyttes det ikke til
– Til slutt vil jeg takke alle som har sendt meg postkort, men synes hetsen flere av mine kollegaer har fått. Gode argumenter lyttes det til. Ikke sjikane, sa Stensland, og leste opp et eksempel på sjikane rettet mot sin partikollega i Facebookgruppa Sykehus til Alta.
– Bekymringen folk i Finnmark opplever er sterk og den er reell, sa Kjersti Toppe (Sp), og viste til at det er flere fødsler i Norge i biler og at det er lang vei mellom fødeinstitusjon som i Alta. At det aller værste er tryggheten man mister.
– Folk i Alta har en god sak, og forståelig at de kjemper for et fødetilbud og likeverdige helsetjenester som andre i folk. I Senterpartiet ikke sette Hammerfest mot Alta, sa Toppe, og tok til ordet for at det også må bygges sykehus i Hammerfest.
– Det nytter ikke å be om utredning. Vil varsle her at vi vil stemme subsidiært forslaget fra Frp og Venstre i denne saken, sa Toppe.
Wilkonsen (SV): – Vært en opprivende konflikt
– Dette har vært en lang og opprivende konflikt. Sykehusstrukturen er allerede planlagt og den er utredet, sa Nicholas Wilkonsen (SV), som også takket postkortaksjonen. Men utsette de planlagte utbyggingene ville han ikke.
– Alternativet å legge ned i Hammerfest. Å legge ned et fagmiljø bygget opp over flere tiår er et farlig forslag. Legeforbundet, Fagforbundet og sykepleierforbundet i Finnmark er alle enige om at dette er et dårlig forslag, påpekte Wilkonsen. Han pekte også på værutfordringene i Finnmark. At Alta har muligheter å fly til andre sykehus i en akuttsituasjon dersom værforholdene gjør det vanskelig i Hammerfest.
– Den muligheten har man ikke i Hammerfest, påpekte Wilkonsen.
Grimstad (V): – Er uverdige forhold i Finnmark nå
– Det dreier seg om å ivareta en befolkning og imøtekomme folk i Alta som har følt seg overkjørt og neglisert. Det dreier seg om tusenvis av mennesker som går i fakkeltog og som er redd for å stå uten akutthjelp, sa Carl-Erik Grimstad (V), og trakk fram rapporten fra Oslo Economics.
– En utredning er det befolkningen i Alta og Venstre vil ha. Storsamfunnet har tatt feil i Alta før. La oss ikke gjøre den feilen igjen. Det er uverdige forhold i Finnmark nå. Det kommer sjikane og det kan Stensland bidra til å få slutt på nå, mente Grimstad, som ønsket utredning.
– Det handler om vær og sikkerhet. Samtidig er det skapt en indre strid i Vest-Finnmark mellom Hammerfest og Altas befolkning. Her må alle ta ansvar. Det som representanten Stensland beskriver av meldinger, og ting som er skrevet på kort, er debatt vi ikke kan ha. Det er greit å være skuffa og uenig i sak, men vi må holde oss til diskusjonen på en respektfull måte, sa Olaug V. Bollestad (KrF).
Moxnes (Rødt): – Alta har ikke de samme utfordringene som Hammerfest
– I utgangspunktet tenkt å støtte Venstre. Derfor har KrF bestemt seg for å støtte Sp sitt forslag 2. Om man ikke blir slik KrF skulle ønske så ber jeg om at når dette vedtaket er gjort. Så må vi sikre trygghet, og at alle ønsker gode forhold for pasientene i nord. Befolkningen trenger å vite at det som blir vedtatt – sånn blir det. Langvarig diskusjon er ingen tjent med, slo Bollestad fast.
– For oss i Rødt er det viktig å forsvare dagens sykehusstruktur i Finnmark, fastslo Bjørnar Moxnes (Rødt), som heller ikke ønsket å fordele fagmiljøene og frykt for å sette Finnmark flere år tilbake kompetansemessig.
– Et tredje sykehus i Finnmark vil på samme måte ramme det faglige. Folketallet i Alta er større enn Hammerfest, men som innlandskommune har ikke Alta de samme utfordringene som Hammerfest har. Man kan fly akuttpasienter fra Alta til Tromsø, påpekte Moxnes, og ønsket styrking av førstelinjetjenestene i Finnmark.
Helseminister Høie (H):  – Hverken faglig eller økonomisk grunnlag
Helseminister Bent Høie (H) sa seg enig med Moxnes. Han viste til at sykehusstrukturen har vært vurdert i flere omganger og at de politiske føringene er godt forankret.
– Det er hverken faglig eller økonomisk grunnlag til å etablere tre sykehus i Finnmark, fastslo helseministeren, og sa at pasientgrunnlaget er for liten i Finnmark til sykehus både i Alta og Hammerfest.

Forslaget fra Frp og Venstre fikk 31 stemmer. 67 stemte mot, og dermed har Stortinget sagt sitt i debatten om sykehusstrukturen i Vest-Finnmark.

– Det er mange innbyggere som er bosatt i mindre kommuner som har like langt eller lengere reisevei til sykehus, som Alta. Men de færreste av de har det tilbudet som bygges ut i Alta nå. En utredning vil ha det resultat at det skaper usikkerhet om sykehuset og fagmiljøet i Hammerfest. Det vil skape sårbarhet for hele Finnmarks befolkning. Derfor gjentatte ganger har advart mot denne type utredninger, fastslo helseminister Bent Høie.
Høie (H): – Er grunn til å stille store spørsmålstegn
Toppe ba om et eksempel på hva som er styrket i Alta:
– Styrkingen er det flertallet stiller seg bak om Klinikk Alta, svarte Høie, og viste til bl.a. trombolyse-behandling for slagrammede som ikke lå inne i det opprinnelige forslaget.
– Det er store grunner til å stille store spørsmålstegn med begge utredningene til Oslo Economics. Uten at jeg skal gå inn på det her, svarte helseministeren på spørsmål fra Grimstad, som også hevdet at det er lettere å rekruttere leger til Alta.
– Hvis man gjør noe som setter sykehuset i Hammerfest i fare. Så svekker man rekrutteringen til Hammerfest. Befolkningen på kysten har ikke alternativ. Alta har to ambulansefly stående klar. For befolkningen på kysten finnes det ikke alternativ dersom sykehuset i Hammerfest ikke eksisterer i framtiden, svarte helseministeren.
Anti (Sp): – Lettere å rekruttere samisk språklige leger til Alta
– I sykehusdebatten som raser legges det opp til kamp mellom Hammerfest og Alta. Senterpartiet er ikke med på det, sa Nancy P. Anti.
– Det er ikke Alta eller Hammerfest som har lengst reisevei. Stengte fjelloverganger stopper deg uansett hvilken vei du skal, fortsatte Anti, som tok til ordet for at det også er lettere å rekruttere samisk språklige leger til Alta enn til Hammerfest.
– Fødeavdeling i Alta skal ikke gå på bekostning av Hammerfest, påpekte Anti.

Senterpartiet foreslo å utvide spesialisthelsetjenestetilbudet i Alta med en fødeavdeling og utgreie nødvendige akuttfunksjoner i tilknyting til dette, men dette ble også nedstemt i Stortinget rundt klokken 01.20 natt til fredag.

Bengt Rune Strifeldt (Frp) fra Alta tok ikke uventet til ordet for utredning, lang reisevei til sykehus, og avsluttet med at det er en trist dag når det nå er flertall for å ikke ønske utredning.
Haukland (H): – Har vært en krevende sak
– Dette har vært en krevende sak. Jeg vurderte om jeg måtte slippe å stemme. Presset har vært stort og har vært krevende. Er utredning lurt? Eller er utbygging lurt? Vi i Høyre har kommet fram til at det ikke er lurt å stoppe utbygging i Alta og utbygging i Hammerfest. Forslaget fra Venstre vil stoppe utbygging i mange år, sa Marianne Haukland (H) fra Alta.
– Vest-Finnmark har ikke tid til å vente mer. Vi reagerer på at de tilbudene vi få i Alta nå blir omtalt som smuler. Heller ikke keiser uten klær. Ordvalg fra de som ønsker å stanse utbygging, fortsatte Haukland, og trakk fram eksempler på helsetjenester Alta får.
– Vi har den her debatten i dag knyttet til et bakenforliggende ønske om å flytte sykehuset fra Hammerfest til Alta. I Finnmark har vi to sykehus. Befolkning til et, men areal til mange. Vi har i Hammerfest og Kirkenes, tok Ingalill Olsen (Ap) til ordet for. Og viste til at det også har vært stort fokus i Hammerfest for å beholde sykehuset i Hammerfest.
– Venstre påsto i valgkampen at de hadde levert inn dette forslaget til Stortinget. Det er ikke korrekt. Det ble levert inn etter valgkampen, påpekte Ingalill Olsen, og viste til Frp og Venstre i budsjettet ikke har foreslått å legge ei krone til sykehus i Alta.
– Gode tjenester krever gode ansatte. Å foreslå å legge ned fagmiljø for så å bygge opp nytt. Det er useriøst, sa SVs Nicholas Wilkonsen i debatten.
Strifeldt (Frp): – Tok seks dager før jeg selv ble sendt til UNN
– Jeg opplevde selv å brekke ryggen. Beskjeden fra UNN at jeg skulle holdes helt i ro. Dette var en skade dem ikke kunne behandle i Hammerfest. Det tok seks dager før jeg ble sendt til Tromsø, hevdet Bengt Rune Strifeldt, og brukte også dødsfall til et familiemedlem som eksempel på feilsending til Hammerfest.
Ingalill Olsen sto fast på dagens sykehusstruktur, og viste til befolkningstall som sokner til Hammerfest og Alta.
– Finnmark er et enormt stort folk, og det er lite folk. Det er et krevende dilemma. Derfor tar ordet for å se det med en søringsøyne. Når man kommer til Finnmark så ser man hvordan søringer har behandlet Finnmark, sa Per Olaf Lundteigen (Sp), som tok til ordet for at utbygging i Hammerfest ikke må stanses. Men samtidig bygge opp et omfattende helsetilbud i Finnmark.
– Jeg må bare gjenta meg selv. Denne sykehusdebatten er så mye mer. Vi står fortsatt med lua i hånda. Alt av forbedringer i Finnmark må gå på bekostning av noe alle. Vi må ta til takke til det måtte være. Handler om folk, og trygghet. At vi i Finnmark har samme trygghet som alle andre har. Gode desentraliserte tjenester i stedet for at helseinstitusjonene skal konkurrere med hverandre, sa Nancy (Sp).
Høie (H): – Det er ikke befolkningsgrunnlag for tre sykehus i Finnmark
– Enkelte har forsøkt å skape et inntrykk at storsamfunnet her kommer med dårlig behandling av Finnmark. Det er ikke slik at alle i Finnmark ønsker dette, sa helseminister Høie, og påpekte at det ikke er befolkningsgrunnlag for tre sykehus i Finnmark.
– Jeg har stor forståelse for historien Strifeldt har, og får beskjed om at han skulle vært sendt til UNN. Derfor så viktig å bygge opp det som er planlagt i Alta for å ta avgjørelsen der om pasienten skal sendes til Hammerfest eller Tromsø. Fagfolkene i Finnmark står på døgnet rundt for å sikre befolkningen trygghet ofte under vanskelige forhold, slo helseministeren fast.
Ønsker du å få med deg debatten i sin helhet så finner du opptak i Stortingets videoarkiv her.

– I Finnmark har vi to sykehus. Befolkning til et, men areal til mange, sa stortingsrepresentant Ingalill Olsen (Ap) fra Havøysund.

30. november sa også flertallet i Helse- og omsorgskomiteen nei til disse forslagene:
Forslag 1 (fra Fremskrittspartiet og Venstre):

Stortinget ber regjeringen iverksette en uavhengig helhetlig utredning av sykehusstrukturen i Vest-Finnmark.

Forslag 2 (fra Senterpartiet):

Stortinget ber regjeringa utvide spesialisthelsetenestetilbodet i Alta med ein fødeavdeling og utgreie nødvendige akuttfunksjonar i tilknyting til dette. Det må leggast til grunn at det blir bygt nytt sjukehus i Hammerfest og at sjukehusa i Finnmark samarbeider i ein nettverksmodell for å gi heile befolkninga eit likeverdig helsetilbod av god kvalitet.

Forslag 3 (fra Venstre):

Stortinget ber regjeringen utrede akuttsykehus i Hammerfest, akuttsykehus i Alta og akuttsykehus både i Alta og Hammerfest.

Forslag 4

Stortinget ber regjeringen sørge for at utredningene om fremtidig sykehusstruktur i Vest-Finnmark vurderes særskilt opp mot andre geografiske områder med flere sykehus (på mindre areal, en mindre befolkning og med kortere avstander) enn det er i Vest-Finnmark, slik som Ofoten, Vesterålen, Lofoten, Hardanger, Voss osv.

Forslag 5

Stortinget ber regjeringen fremme sak for Stortinget om fremtidig sykehusstruktur i Vest-Finnmark.

Annonse:

Annonse:

 

 

Del dette: