Strenge restriksjoner, rekordlav dagskvote og lite ryper å finne

– Det er lite å se når du går, og det er lite å få, sier rype­jeger Børge Lun­ga Ped­er­sen. Reko­rd­lav dagskvote og strenge restrik­sjon­er møter årets rype­jegere, og i til­legg må man kan­skje gå langt i år for å finne ryper.  Foto: Rino Eng­dal

Før årets rypejakt startet gikk Finnmarkseiendommen (FeFo) ut med varsel om at årets rypetaksering viser et bunnår for hønsefulg i Finnmark, og det ble innført de strengeste jaktrestriksjonene noensinne.

Av BJØRN EGIL JAKOBSEN / bej@hammerfestingen.no

– Vi ber jegere om å la enkeltfugl og par fly, og rette avskytin­gen mot kull, opp­for­dret led­er for kom­mu­nikasjon og sam­funnskon­tak, Eirik Palm hos FeFo, i en epost som før jak­ta gikk ut til avisredak­sjonene i fylket.

Den reko­rd­lave dagskvoten er satt til bare ei lirype og ei fjell­rype, eller to fjell­ryper per jeger per dag.

Om lag 400 kilo­me­ter lin­je ble tak­sert i peri­o­den 5. til 20. august, og FeFo varslet etter­på lokale vari­asjon­er og at lirypebe­standen gjen­nomgående er lav i Finn­mark. I til­legg har man også reg­ulert tal­let for jegere per dag i de enkelte jak­t­fel­tene, og grensen for antall tilreisende jegere i de ulike jak­t­fel­tene er halvert.

– Det er ekstremt lite ryper i år. Det er lite å se når du går, og det er lite å få, sier også rype­jeger Børge Lun­ga Ped­er­sen, som sist helg var i Skreifjor­den sam­men med kam­er­ater på jakt.

Les mer og se fotograf Rino Engdals bilder fra rypejakta i ukens avis, som du også finner som e-avis her:

 

 

 

 

 

 

 

 

Annonser:

Del dette: