Publisert: onsdag 14. august 2019 Klokken: 13:59

Debatt: Sykehus til Alta med Hammerfest Senterparti

Senterpartiet er etter de siste meningsmålingene like stort som Arbeiderpartiet i Finnmark takket være sin innbitte kamp mot regionreformen.

  De har likevel stilt liste ved fylkestingsvalget i høst og ønsker derfor å være med på å styre den nye fylkeskommunen Troms og Finnmark.

Det er en innrømmelse av at man tidligst kan gjøre endringer før etter neste stortingsvalg. Dette tok Finnmark Arbeiderparti konsekvensen av tidligere ved å oppnevne representanter til fellesnemnda for å ivareta Finnmarks interesser.

Valget i høst er ingen ny folkeavstemning om sammenslåing av Troms og Finnmark, men å velge representanter til å styre videregående utdanning, næringsutvikling, samferdsel og nye oppgaver overført fra staten og da er det viktig for oss å være representert.

Studerer man Senterpartiets liste ved valget, slår det meg at Senterpartiet i Troms og Finnmark med sine 63 foreslåtte kandidater, ikke har en eneste kandidat fra Hammerfest og Kvalsund.

Hvem mener man i Senterpartiet skal ivareta våre interesser i det nye fylkestinget? Er det representanter fra Alta, Gamvik, Nesseby og Tana, som alle har kandidater på valglista?

Jeg oppfordrer det lokale Senterparti å forklare hvorfor vi i den nye fylkeskommunen skal akseptere ikke å være representert de neste fire år ved å bruke Senterpartiets liste ved valget.

En annen og enda viktigere sak for Hammerfest, er at Troms og Finnmark Senterpartiet, i likhet med Venstre, går inn for å arbeide for akuttavdeling og fødeavdeling i Alta, som er selve kriteriet for et fullverdig sykehus. Dette vil måtte gå på bekostning av sykehuset i Hammerfest med sitt fagmiljø.

En stemme på Senterpartiets liste ved fylkestingsvalget, er dermed en stemme for sykehus i Alta på bekostning av Hammerfest. Venter man virkelig at velgere i Hammerfest skal stemme for dette?

Kanskje burde Hammerfest Senterparti anbefale sine velgere å finne en annen liste ved fylkestingsvalget, for ikke å lide samme skjebne som Hammerfest Venstre.

Skrevet av,

Tom Mortensen

Debatt:

Du kan nå skrive og sende til oss leserinnlegg direkte fra vår nettside Hammerfestingen.no/debatt, men du kan selvsagt fortsatt sende til post@hammerfestingen.no. Legg gjerne ved et bilde.

Husk at innlegget kan ikke være lengre enn 3000 tegn inkludert mellomrom.  Vi forbeholder oss også retten til å redigere innlegg.

Del dette: