Publisert: torsdag 21. september 2017 Klokken: 18:23

Her blir sykepleier og demenskoordinator Wenche Kosowski hedret med pris

Wenche Kosowski (nummer to fra venstre) overrekkes her årets demenspris. Foto: Privat

I forbindelse med Verdens Alzheimersdag delte Nasjonalforeningen for folkehelsens fylkeslag for Finnmark i kveld ut årets demenspris til demenskoordinator og sykepleier Wenche Kosowski.

Av BJØRN EGIL JAKOBSEN / bej@ny.hammerfestingen.no

– Demensprisen er en honnør til en innsats utenom det vanlige, og kan gå til en enkeltperson, en gruppe mennesker, en pårørende eller en enhet som for eksempel en institusjon, et dagsenter, en avdeling eller en annen virksomhet som har fremmet demenssaken. Fylkeslaget har fått inn forslag fra hele fylket på sterke kandidater, og den som har vunnet prisen i år er demenskoordinator og sykepleier Wenche Kosowski, forteller Beate Juliussen i Demensforeningen i Hammerfest.

Prisen ble i kveld delt ut på Kirkeparken omsorgssenter, og prisvinneren fikk også en oppmerksomhet fra sin arbeidsgiver Hammerfest kommune.

I begrunnelsen for hvorfor nettopp Wenche vinner årets pris står det:

«Wenche jobber kun i 20 %  stilling som demenskoordinator. I tillegg til dette jobber Wenche 80 % i hjemmesykepleien. Hun har sitt arbeidssted på Kirkeparken omsorgsenter. Wenche gjør en utrolig bra jobb for de demente og pårørende her i byen. Langt over hva som kan forventes. Hun tilbyr seg alltid å hjelpe og hun er en utrolig bra samtalepartner for både de pårørende og de demente. De som er syke har veldig stor tiltro til henne og hun har en utrolig god måte å kommunisere med de syke på som gjør at de får tillit til henne. Dette gjør at situasjon ved avlastning og tiltak i hjemmene blir smidig og at den demente føler seg vel ivaretatt. Wenche er hele tiden på tilbudssiden og dette gjør mange situasjoner enklere og lettere for de pårørende.»

–Hun møter opp på våre møter i Demensforeningen selv om dette er på kveldstid. Hun tilbyr seg også å avlaste de pårørende på ettermiddagstid, forteller Juliussen.

Wenche sitt arbeid og engasjement for denne gruppen strekker seg langt utover det man kan forvente, og Hammerfest Demensforening har derfor ønsket å hedre Wenche for den jobben hun gjør for de dementsyke i Hammerfest.

Annonse:

Alle helårsabonnenter av Hammerfestingen vil i løpet av kort tid få Hammerfestingens fordelskort. Les mer om dette på våre nettsider.

Del dette: