Hammerfestingen

Hold avstand på bussen:

Ta hensyn til en metersregel ved av- og påstigning

Ledere i Boreal ber sine reisende om å være mer oppmerksomme når de reiser med buss. Avstandsregler skal holdes inne i bussen og ved av- og påstigning.

Hammerfestingen
Hammerfestingen AS

Publisert:

Sist oppdatert: 22.08.2020 kl 15:58

Hvor nært kan du komme på medpassasjerer når du tar buss. Morten Søvik Johnsen, Trond Inge Hausmann, Ove Isaksen og Svein Karl Hokland ber nå passasjerer som reiser med buss om å ta mer hensyn til både hverandre og regelverket.

– Fellesdugnad også på bussen

Sjåførene har fått beskjed om å være mer oppmerksom i forhold til forholdsregler på buss.

– Sjåførene skal først og fremst ha fokus på trafikkbilde og tid, de kan ikke alltid følge med på hvor nært folk  er hverandre, så hver enkelt må ta ansvar for å overholde nok avstand. Dette er en felles dugnad, sier Morten Søvik Johnsen  som er  driftsleder i Boreal buss, Finnmark.

Det er både av hensyn til smittefare og hver enkelts grense for hva de føler er komfortabelt de maner til at den enkelte tar ansvar.

– Noen synes det er veldig ubehagelig å få andre tett inn på seg i den situasjonen vi nå er i. På bussen som ellers i det offentlige rom, må man ta hensyn, sier Trond Inge Hausmann, som er områdeleder i Vest-Finnmark.

Avstandsregler må forberedes allerede før man skal gå på bussen.

Tok ut minibuss

I tillegg til å henge opp plakater, vaskes og sprites bussene mer intensivt. Å holde passasjerer informert om de til en hver tids oppdaterte regler er en utfordring.

– Det er Snelandia som er forvalter av fylkets kollektivtransport som oppdaterer  passasjerer om hvilke regler som er gjeldende til en hver tid. Passasjerene må se på nettsider og Facebook-sidene, sier Søvik Johnsen.

Men Boreal har også måttet justere rent fysisk, blant annet har de endret en rute som ble kjørt med minibuss.

– Der tok sjåføren ansvar og ba om at den skulle tas ut på grunn av at det ble for mange passasjerer, sier Hausmann. Han beklager at bussen ble satt i trafikk på et tidspunkt da restriksjonene sa at bare annethvert sete skulle brukes.

Slik så en på- og avstigning ut i sist uke. Folk er nær hverandre. Den som skal på må vike for de som skal av.

– Tenk avstand før du går på

Søvik Johnsen ber folk tenke avstand allerede på busstoppet.

– Vent til alle har gått av før du går inn, hold avstand, sprit hendene , det er dispenser inne på bussen, og host i armkroken, sier han og legger til at passasjerer ikke bør vende ansiktet mot hverandre når en-metersregelen er vanskelig å overholde.