Publisert: tirsdag 16. april 2019 Klokken: 14:58

Takk for at du gir håp

Det er fremdeles flere kreftformer som svært få overlever. Ditt bidrag til Krafttak mot kreft er med på å endre denne alvorlige situasjonen.

Under årets innsamlingsaksjon Krafttak mot kreft har over 20.000 bøssebærere banket på dører fra nord til sør, og det norske folk har åpnet både dør og lommebok. Nordmenn har også vist sin enorme giverglede på Vipps, på SMS og gjennom innsamlinger på Facebook. Alle har ønsket å gjøre en forskjell for de som rammes av en kreftform med lav overlevelse.

Vi ønsker å rette en stor takk til deg som har gått med bøsse, organisert innsamlinger, solgt vafler, arrangert løp, konserter og russerevyer. Din innsats er uvurderlig. Tusen takk for at du har gitt av deg og din tid til årets aksjon! Ikke minst, tusen takk til deg som ga et bidrag til årets aksjon. Ditt bidrag er med på å gi flere kreftpasienter den aller beste følelsen i livet. At de får leve videre.

Engasjementet i Finnmark  har vært enormt. I år ønsker Kreftforeningen å trekke fram russen ved Hammerfest VGS med Helle Bjørgve i front. De har ledet Krafttak mot kreft inn i en ny æra i Hammerfest, hvor russen samarbeider med et bredt spekter av lokale bidragsytere. Aksjonssjef for Hammerfest VGS har reist rundt i byen og drevet godt rekrutteringsarbeid, som har ført til rekordoppmøte og rekordresultat. Det har også resultert i at Hammerfest VGS tildeles årets Gull-Minibøsse. Gull-Minibøssa tildeles den beste skole-komitéen i fylket. Vi ønsker også å trekke fram Elin Gro Reistad Fredriksen. Sammen har de levert og gjennomført aksjonen til ti i stil. 103.730,- kroner samlet de inn. Ærbødigst takk.

Til sammen har 11 innsamlingskomiteer i hele Finnmark, bidratt til å samle inn hele 513.186,- kroner. Og på landsbasis har dette så langt resultert i nærmere 40 millioner kroner. Rett og slett helt fantastisk. Vi lover å forvalte pengene godt.

I dag overlever syv av ti nordmenn kreft, men bak statistikken skjuler det seg store forskjeller. Det er fremdeles flere kreftformer som svært få overlever. Lungekreft og bukspyttkjertelkreft er blant disse. To av ti overlever lungekreft og færre enn én av ti overlever bukspyttkjertelkreft.

Mer kunnskap bidrar til å oppdage og stille riktig diagnose tidligere, og utvikle mer presis og effektiv behandling. Historien har vist oss gang på gang at det er mulig, men fremskrittene kommer ikke av seg selv. Nye gjennombrudd krever midler og knallhardt arbeid over tid. Takk for at dere har bidratt til kommende fremskritt.

Sammen skaper vi håp.

Av  Anne Lise Ryel, generalsekretær i Kreftforeningen og
distriktssjef, Brage Larsen Sollund

Del dette: