Tauebåtene kan du se hver dag, men ikke de tre gudmødrene

Reg­n­skapss­jef Siv Halvors­en døpte taue­båten “Audax”. Etter dåpen gikk gud­mø­drene om bord i “sine” båter. Foto: Bjørn Egil Jakob­sen

– Det var litt kaldt og vått, men vi vestlendinger er vant til stivkuling og regn som kommer vannrett, sier gudmor til tauebåten “Audax”, Siv Halvorsen.

Av BJØRN EGIL JAKOBSEN / bej@hammerfestingen.no

Hun er til daglig reg­n­skapss­jef hos red­eri­et Østen­sjø Red­eri, som eier de tre taue­båtene som ble døpt i Ham­mer­fest lørdag.

Fab­rikksje­fen hos Ham­mer­fest LNG på Melkøya, Unni Merete Hof­s­tad Fjær fikk æren av å være gud­mor for taue­båten “Dux”, mens kona til red­eri­ets finans­di­rek­tør Inger Vik Framnes fikk døpe taue­båten “Pax”. Og været ble ingen hin­dring for dåpen.

Østen­sjø Red­eri døpte de tre taue­båtene “Audax”, “Dux” og “Pax”. Båtene er stasjon­ert og har fast ligge­plass ved Polar­base i Rype­fjord. Her kan du se bilder av de tre gud­mø­drene, som sam­men med mange fram­møtte ham­mer­festinger tros­set vær og vind.

Se også video på Ham­mer­festin­gens Face­book­side fra dåpen.

Gud­mø­drene er fab­rikksjef Unni Merete Hof­s­tad Fjær (f.v) på LNG-anlegget, kona til red­eri­ets finans­di­rek­tør, Inger Vik Framnes (Pax), og red­eri­ets reg­n­skapss­jef Siv Halvors­en.  Foto: Bjørn Egil Jakob­sen

Kona til red­eri­ets finans­di­rek­tør, Inger Vik Framnes, er gud­mor til taue­båten “Pax”. Foto: Bjørn Egil Jakob­sen

Fab­rikksjef Unni Merete Hof­s­tad Fjær og Inger Vik Framnes. Foto: Bjørn Egil Jakob­sen

 

 

Fab­rikksjef Unni Merete Hof­s­tad Fjær (t.v.) på LNG-anlegget og hennes kol­le­ga Therese Bang Larsen som para­ply­hold­er. Foto: Bjørn Egil Jakob­sen

De tre taue­båtene har fått fast plass ved Polar­base i Rype­fjord. Foto: Bjørn Egil Jakob­se

Del dette: