Her er de ti utflytta hammerfestingene som får avisa ut året

De ti trenger bare sende lev­er­ingsadresse, e-post og tele­fon­num­mer og sende til bej@hammerfestingen.no.

Cecilie, Ada, Norma, Karin, Guri, Marit, Bjørn Oluf, Ruth, Karin og Vigleik er trukket ut blant nesten 300 personer som har foreslått hvem som trenger å lese om det som skjer i hjembyen i mørketida fram mot nyttår. Vi kan allerede nå nevne mørketidsfestival, dansefestival, handelsmesse og mye mer.

De ti som vil få avisa Ham­mer­festin­gen gratis ut 2017 er der­for Siv Helene Østnes, Thomas Berg, Gøran Lind, Anne Britt Trond­sen, Line Ani­ta Heim­ro Bergstø, Cecilie Lysjø Jacob­sen, Ragn­hild Ped­er­sen, Rolf Schu­mach­er, Thomas Ytter­vik og Kim André Heggelund. Vi har val­gt første forslag der forslagsstiller har kom­met med flere navn. Send oss lev­er­ingsadresse, e-post og tele­fon­num­mer til bej@hammerfestingen.no.

Vi takker alle for et vold­somt engas­je­ment, og vi håper flest mulig av dere vil fort­sette å være med oss når vi nå skal utvikle avis­til­budet i Ham­mer­fest framover. Inn­legget nådde ut til over 16.000 per­son­er, og mange av disse har tilhørighet til Ham­mer­fest på en eller annen måte.

At så mange har engas­jert seg har vi i dag også bestemt oss å gjøre noe med. Vi kan selvsagt ikke gi bort gratis avis til mer enn de ti som er plukket ut, men er du utfly­t­ta ham­mer­fest­ing (med adresse et annet sted enn Kvalsund/Hammerfest) finner du allerede nå i kveld i Vipps et spe­sialtil­bud. Tilbudet kan også brukes til å bestille et gave­abon­nement til en utfly­t­ta ham­mer­fest­ing.

Finn fram appen Vipps på mobil­tele­fo­nen, gå inn på “betal”, søk opp Verk Media, velg “Meny”, og i menyen finner du vår kam­pan­je som gjelder for “utfly­t­ta ham­mer­festinger”. Alle som benyt­ter seg av vårt tids­be­gren­sa “utfly­t­ta ham­mer­fest­ing-tilbud” på Vipps får alt­så gratis avis ut 2017, og betaler for å få avisa ut juni 2018 eller ut hele 2018.

Som takk for den enorme respon­sen i hel­ga på “utfly­t­ta ham­mer­festinger” har vi i kveld laget et spe­sialtil­bud til utfly­t­ta ham­mer­festinger. Ved å bestille halvårsabon­nement eller årsabon­nement allerede nå for 2018 får også du avisa gratis ut 2017. Tilbudet kan også brukes som gave­abon­nement. Husk å fyll ut alle fel­tene i “hjem­lev­er­ing”. Giv­eren kan etter­på ta kon­takt på jill@hammerfestingen.no og få tilsendt et gaveko­rt, som for eksem­pel kan brukes som årets jule­gave for å fortelle mot­tak­eren hvor lenge avisen er bestilt. Det vil si en jule­gave som beg­yn­ner å komme allerede i novem­ber. PS! Gjelder kun ved bestill­ing via Vipps, og til adress­er uten­for Hammerfest/Kvalsund (hvor vi ikke bruk­er eget bud), og innen­lands. Uten­lands kom­mer por­to i til­legg.

Del dette: