To jenter til fra byen er med i helgas Summer Games i Bodø

To turnjenter fra Hammerfest deltar også Barents Summer Games i Bodø kommende helg. Dette er Tuva Anika Nilsen og Brigita Bremane fra byens turnforening, som altså er to av syv jenter som representerer Norge på det nordnorske laget i troppsgymnastikk.

Led­er Jør­gen Nilsen hos Ham­mer­fest Turn­foren­ing forteller at jen­tene skal konkur­rere i tram­pett og tubling både på et rent jen­te­lag og på et mik­slag med gut­ter.

For­rige helg var de på tren­ingssam­ling i Bodø for å møte de andre gym­nas­tene og trene i forkant av konkur­ransen. De ser fram til å møte gym­naster fra både Sverige og Fin­land, forteller han, men her stiller ikke Rus­s­land med lag i år.

Brigi­ta Bre­mane

Del dette: