Tre biler involvert i trafikkulykken øverst på Fuglenes

Tre bil­er er involvert i ulykken på Fuglenes. Foto: Bjørn Egil Jakob­sen

– Da vi kom til stedet viste det seg å være tre biler involvert, forteller politibetjent Christoffer Løvstad ved Hammerfest politistasjon.

Av BJØRN EGIL JAKOBSEN / bej@hammerfestingen.no

– Hvor­dan ulykken har skjedd er for tidlig for oss å si noe om. Vi må ta avhør av vit­ner og fore­ta opp­måling på ulykkesst­edet før vi kan si noe mer, sier politi­bet­jent Løvs­tad til avisa Ham­mer­festin­gen.

Den ene bilen skal ha kom­met over i mot­satt kjøre­bane og truf­fet bilen som kom mot­satt vei. Foto: Bjørn Egil Jakob­sen

Han forteller at poli­ti­et ble varslet om ulykken av AMK klokken 14.10. Alle per­son­er blir frak­tet til syke­huset for leg­es­jekk.

På Twit­ter skriv­er Finn­mark poli­tidis­trikt at to bil­er og fire per­son­er har vært involvert i ulykken. Ifølge innsat­sled­er Christof­fer Løvs­tad var det tilsam­men åtte per­son­er i de tre bilene, men det er uviss skadeom­fang.

Veien er nå ryd­det. To av bilene måtte tas på bergn­ings­bil, mens en av bilene kunne kjøres vekk. Foto: Bjørn Egil Jakob­sen

Det ble lang kø på begge sider av ulykkesst­edet, men bilene er nå fjer­net og veien ryd­det. Poli­ti­et oppl­yser at veien kan bli stengt i kor­tere peri­oder fram til de er fer­dig med opp­målin­gen på stedet.

En for­bipasserende forteller til avisa Ham­mer­festin­gen at ulykken skjed­de ved at en av bilene skal ha brem­set for et hin­der i veiba­nen, og at bilen bak ikke har klart å stanse og havnet over i feil kjøre­bane. Og deretter traff den møtende bilen.

En for­bipasserende forteller til avisa Ham­mer­festin­gen at ulykken skjed­de etter at en av bilene brem­set for et hin­der i veiba­nen. Bilen som kom bak klarte ikke å stanse, og havnet over i feil kjøre­bane. Foto: Bjørn Egil Jakob­sen

Du finner flere sak­er fra Ham­mer­fest og Kval­sund i ukens avis:

Annonse:

Annonse

 

 

 

Del dette: