Tre har søkt om å få bygge leilighetsbygg på tidligere barnehagetomt

Etter rådmannens vurdering er total sett dette konseptet det beste på tomta hvor tidligere Illustrasjon: Verte

Bare en av de tre kan få den sentrale tomta på 2.800 kvadratmeter øverst på Fuglenes, men et av konseptene mener rådmannen skiller seg ut som det beste.

Av BJØRN EGIL JAKOBSEN/ bej@ny.hammerfestingen.no

– Etter rådmannens vurdering er det totalt sett Bar Eiendom As sin søknad som
treffer best i forhold til de kriterier som er satt i annonsen, retningslinjene for tildeling av tomter/områder i Hammerfest kommune og kravene i detaljregulering for Håja barnehage og boliger ved Fv. 391, går det fram av saksutredningen i forkant av møtet i Styret for miljø og utvikling 30. januar.
– Alle tre godt etablert
Rådmannens anbefaling er derfor at tomten Forsølveien 40 tildeles Bar Eiendom AS, men man mener at alle søkernes kapasitet og gjennomføringsevne er noenlunde lik. Da de alle er godt etablerte og erfarne selskaper innenfor sine felt.
De tre søkerne er Hammerfest Entreprenør AS, Bar Eiendom AS og D&C Eiendom.
Bar Eiendom As vil prosjektere oppføring av to bygg med 12 boenheter hver over tre
plan, fordelt på 12 stk ett romsleiligheter med et areal på 24,5 m² og 12 stk to roms
leiligheter med et areal på 49,3 m².  Leilighetene vil bli tilrettelagt for utleie eller salg til markedspris. Målgruppen er unge etablerere.

Forsølveien 40 (hvor tidligere Fuglenesfjellet barnehage var) ligger ved Melkøyveien, og slik ser Bar Eiendom AS for seg de to leilighetsbyggene de ønsker å bygge på tomta.

Hammerfest Entreprenør AS
Hammerfest Entreprenør anslår en kostnad per m² for leiligheter/studio leiligheter som ligger i mellom 20 og 45m² på rundt kr 30 000- 37500 pr m². Med et tomteareal på 2800 m² og ved 60% utnyttelse på bebygd areal så beregner HE å bygge 3360m² totalt, fordelt over to etasjer.
Hammerfest Entreprenør beskriver et bygg på to etasjer på ca. 1.800 kvadratmeter per etasje, og leiligheter med en snittstørrelse på 40 kvadratmeter og totalt 36 til 38 enheter. Målgruppen er blant annet studenter.
D&C Eiendom AS
D&C Eiendom beskriver i sin søknad konseptet til Hammerfest Utleiebygg SUS og 16 stk toromsleiligheter for utleie. Leilighetene vil ha et areal på ca. 45 m², med et soverom. Leiepris vil ligge på ca. 8.000 kroner per måned basert på en estimert byggekostnad på i underkant av 30.000 kroner. Leiepris vil ligge på ca. 8.000 kroner per måned. Målgruppen for utleieboligene er enslige og par som har behov for leilighet i

 

 

Del dette: