– Trenger flere søkere til gratis lederkurs og idrettsmesterskap i Bodø

Idrettsfaglig kon­sulent Mar­it Arntzen hos Finn­mark idrettskrets forteller at søk­nads­fris­ten for å være med på “Young Lead­ers in Bar­ents Sports” gikk ut 1. mai, og hun håper både gut­ter og jen­ter i alderen 18 til 25 år i Ham­mer­fest hiv­er seg rundt, og får sendt inn søk­nad kjapt. – Vi utvider fris­ten litt, sier hun. Foto: Pri­vat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vil du være med idrettskret­sen på en utrolig artig uke, der du lær­er mer om deg selv som led­er,  være med i et stort inter­nasjon­alt idrettsmester­skap for ung­dom, og møte ung­dom­mer fra et annet land som bren­ner for idret­ten?

I så fall haster det å sende søk­nad, og idrettsfaglig kon­sulent Mar­it Arntzen ser gjerne flere søkere fra Ham­mer­fest.

– Young Lead­ers in Bar­ents Sports er et led­er­pro­gram for unge idrettsledere mel­lom 18 og 25 år. Pro­gram­met foregår som et 8-dagers utvek­sling­spro­gram for deg som er bosatt i et av de nord­norske fylkene eller i Nor­rbot­tens Län i Sverige, forteller Mar­it Arntzen.

I 2017 foregår dette pro­gram­met i Bodø, fra mandag til søndag i uke 35, og uken avs­luttes med Bar­ents Sum­mer Games 2017.

– Søk­nads­fris­ten gikk ut 1. mai, men vi ønsker blant annet flere søk­nad­er fra gut­ter så vi utvider fris­ten til 10. mai. Da må søk­nadene være inne, sier Arntzen til Ham­mer­festin­gen.

Der­for haster det om dette er noe for deg, og du er mel­lom 18 og 25 år. YLiB er til og med gratis for deltak­erne, og reise til/fra Bodø, over­nat­ting og bespis­ning alle dager dekkes.

På nettsi­dene til Idretts­for­bun­det kan du lese mer om dette og hvor­dan du melder deg på.

Annonse:

 

Del dette: