Turistene møtt av snø i lufta og varme vafler

Nå feir­er Ham­mer­fest havn, Ham­mer­fest Tur­ist, Bore­al Trav­el og Ham­mer­fest kom­mune at Cruise­port Ham­mer­fest er åpnet. Pas­sas­jerene på tur­ist­skipet “Rot­ter­dam” ble møtt med varme vafler, kaffe og trom­memusikk.  Se video.

Av BJØRN EGIL JAKOBSEN / bej@hammerfestingen.no

– Dette er en del av vert­skap­srollen vår, sier hav­nes­jef Per Åge Hansen, som smilte like bredt både da sola dukket opp og da det min­ut­ter senere snødde.

Tur­ist­båten “Rot­ter­dam” har ca. 1440 pas­sas­jer­er.

På Fuglenes står et ser­vice­bygg med kjøkken, vaske­maskin, dusj og inter­nett, som hav­nes­je­fen også tilbyr fiske­flåten å benytte seg av. Og av og til vil besøk­ende kan­skje til og med møte folk fra Ham­mer­fest havn her og få en liten kaffeskvett.

– Det han­dler om å ønske tilreisende til Ham­mer­fest velkom­men, smil­er hav­nes­je­fen.

Marked­sans­varlig Kat­ja Grobe fra Ham­mer­fest Tur­ist, hav­nes­jef Per Åge Hansen, cruis­eskip­ko­or­di­na­tor Ola Johan­nessen og trafikkled­er Finn Har­ald Pet­tersen fra Bore­al Trav­el tok mot tur­is­tene fra tur­ist­skipet “Rot­ter­dam”, som møtte vek­slende vær når de kom til Ham­mer­fest lørdag. Foto: Bjørn Egil Jakob­sen

 

Annonse:

Holm spa

 

Del dette: