UKAS RINO

Fasit kryss-quiz

Van­nrett:
11. Friv­il­lighetssen­tralen
12. Ani­ta,
13. Mon­tér,
14. Erik­sen,
15. Knau­sen,
18. Karoliussen,
19. Sol­lie,
20. Kjøttvikvar­den,

Lod­drett:
1. Pomorhan­del,
2. Til­fl ytterkon­toret,
3. Markeds­føringskon­sulent,
4. Olaf­s­son,
5. Kristoff ersen,
6. Heim­ro,
7. Kvalfj ord­veien,
8. Lang­buk­tveien,
9. Svart­botn,
10. Sei­land­sjøke­len,
16. Byg­gern,
17. Vardø

UKAS RINO

Camil­la Ådna Foto: Rino Eng­dal, på face­book @rinoengdal & #rino­eng­dal på insta­gram!
Del dette: