Video: Ungdommens Kulturpris gikk i år til …

Under fes­ti­val­forestill­in­gen til Som­mer­feber på AKS i Ham­mer­fest i dag ble ung­dom­mens kul­tur­pris delt ut.

Det var totalt seks nomin­erte til prisen, men hvem som vant ser du i vår video fra forestill­in­gen. Prisen er på 5.000 kro­ner.

Annonse:

Annonse

 

Del dette: