Meteorologene ber oss sikre løse gjenstander

Uvær er på vei i Nordland, Troms og Finnmark og det er meldt om vindstyrke på opptil 35–40 m/s. Meteorologene ber oss sikre løse gjenstander, og for Helgeland, Saltfjellet, Salten og Ofoten, og Troms har det gått ut ekstremvarsel.

– Slik vil vin­den utvikle seg i Nord-Norge de neste dagene. Husk å sikre løse gjen­stander og båt­fortøyninger. Vær obs på at vin­den kan ta tak i trær og hus­tak. Broer og fjellover­ganger kan bli stengt, advar­er yr.no.

Fra ekstrem­varse­let som har gått ut: Lavtrykk i Norske­havet og høytrykk over Kola-halvøya set­ter opp et kraftig sørøstlig vin­d­felt over del­er av Nord-Norge. Med denne vin­dret­nin­gen ventes store lokale vari­asjon­er i vin­d­styrke, og det kan for­ventes kraftige vin­d­kast på 35–50 m/s i utsat­te fjord­strøk og andre leom­råder.  Les hele ekstrem­varse­let her.

Fra ukens avis kan vi nevne: Mandag arran­geres det helsesem­i­nar i Ham­mer­fest. Tver­rfaglig Helseut­valg, som er et samar­beid mel­lom Høyre, Frp, KrF, Miljø­par­ti­et de Grønne, SV og Ap, har som mål å skape en kul­tur og en are­na som set­ter finn­marks spe­si­fikke helseprob­le­mer på dag­sor­den både i eget fylke og nasjon­alt. En møteplass for sen­trale aktør­er.

Knut Karlsen som har kam­er­aet sitt som følgesvenn, og 25. novem­ber åpn­er han sal­gsut­still­ing med bilder fra de ti siste årene fra Ham­mer­fest.

Og hva skjer med din økono­mi og verdier der­som du blir dement og ikke blir i stand til å ivare­ta dine inter­ess­er? Advokat Alf Kirkesæther ga nylig gode råd på møtet til Ham­mer­fest demensforen­ing.

Du finner selvsagt ukens avis også dig­i­talt (pdf) her: https://www.buyandread.com/pub.htm?pub=hammerfestingen

Annonse:

Del dette: