Varsler fortsatt kamp

SV kom i sommer med et utspill for å lette på situasjonen rundt utfordringene i eldreomsorgen i byen, men oppnådde ikke respons på forslaget. Partiet varsler likevel fortsatt kamp for eldreomsorgen.

SV-erne Vigdis Guleng (fra venstre), Grethe Ernø Johansen og Reidar Johansen ville i sommer ha kommunen med på å leie en sommerstengt avdeling på sykehuset for å lette på situasjonen. Foto: Bjørn Egil Jakobsen

SV-erne Vigdis Guleng (fra venstre), Grethe Ernø Johansen og Reidar Johansen ville i sommer ha kommunen med på å leie en sommerstengt avdeling på sykehuset for å lette på situasjonen. Foto: Bjørn Egil Jakobsen

Rådmann Leif Vidar Olsen bekrefter at kommunen har en utfordring, og forteller at man er i gang med en gjennomgang av kommunens tjenester. Som strakstiltak foreslår han bl.a. å opprette ni midlertidige årsverk for å få opprettet en forsterket skjermet enhet for demente på Rypefjord sykehjem.

– Vi ser at vi har brukere med forskjellige behov. Derfor er vi ikke enda der at vi har en løsning for alle, men jeg tenker at vi er godt forberedt og at dette skal vi fikse, sier rådmannen.

– Vi vet i alle fall hva vi skal jobbe hardt med fram mot både neste KOU-møte og kommunestyremøte i høst, varsler også SV-erne.

Del dette: