Har vedtatt å bygge nytt sykehus på Rossmolla

Styret ba om at saken sendes Helse Nord RHF for endelig beslutning, og vedtok at skisseprosjekt for Rossmolla skal settes i gang og gjennomføres så snart Helse Nord har godkjent valget.

Finnmarkssykehuset vedtok på styremøte i Alta i dag å bygge Nye Hammerfest sykehus på Rossmolla.

Av BJØRN EGIL JAKOBSEN / bej@ny.hammerfestingen.no

– Fordelen med dette valget er lavere kostnader for klargjøring av tomta og kortere byggetid. Vi ønsker å bruke minst mulig på tomta og mest mulig på selve sykehuset, sier styreleder i Finnmarkssykehuset Harald Larssen i en pressemelding.

For begge alternativene ville det vært nødvendig med betydelige tomteforberedelser: på Fuglenes vil det være nødvendig å rive og sprenge ut fjell. På Rossmolla vil det være nødvendig med utfylling i sjø. Det er beregnet lavere kostnader til klargjøring av Rossmolla.

– Rossmolla er det beste valget med tanke på tomtas karakter, kostnader til klargjøring av tomt og tidsplan, og det er færrest usikkerhetsmomenter knyttet til denne tomta. I tillegg slipper vi at pasienter og ansatte må være på en byggeplass i mange år, sier Larssen.

Styret ba om at saken sendes Helse Nord RHF for endelig beslutning, og vedtok at skisseprosjekt for Rossmolla skal settes i gang og gjennomføres i henhold til vedtatt styringsdokument og mandat for konseptfasen så snart Helse Nord har vedtatt tomtevalget.

Les saksdokumentene om tomtevalget her: Valg av tomt for nye Hammerfest sykehus

Så langt har prosessen kommet

Planleggingen av sykehuset er delt i faser, med en økende detaljeringsgrad, der idefasen kommer først, deretter konseptfasen, forprosjektfasen og til slutt detaljprosjektfasen og byggefasen. Nå er prosjektet midt i konseptfasen.

  • 2016 Idefasen starter
  • April 2017 Idefaserapport godkjennes. Prosjektet videreføres (vedtak i Helse Nord RHF)
  • Juni 2017 Konseptfasen starter. (Vedtak i Helse Nord RHF) Helse Nord vedtar igangsetting av konseptfasen. Konseptfasen foregår i to steg: beskrivelse av konsept og skisseprosjekt
  • September 2017 Styret i Finnmarkssykehuset vedtar tomt
  • Oktober 2017 Styret i Helse Nord RHF behandler tomtevalg
  • Oktober 2017 Skisseprosjektet planlagt startet
  • Februar 2018 Konseptfaserapport styrebehandles i Finnmarkssykehuset HF
  • 2018/2019 Forprosjekt og detaljprosjekt
  • 2020 Planlagt byggestart

Annonse:

Les mer om fordelskortet på hammerfestingen.no/fordelsprogrammet

 

Del dette: