Publisert: fredag 8. november 2019 Klokken: 18:39

Debatt: Vi vil ha nye arbeidsplasser til Finnmark

Statistisk Sentralbyrås Arbeidskraftsundersøkelse viser at av alle nye jobber skapt i Norge fra 2013 til 2018, så er over halvparten havnet i Oslo og Akershus. Om disse heller var fordelt etter innbyggertallet, skulle de samme to fylkene fått under en fjerdedel av alle disse nye jobbene.

Regjeringspartiene Høyre, FrP, KrF og Venstre er ansvarlig for at alt for mange av de nye jobbene som skapes havner i det sentrale østlandsområdet. Dette skjer ved at de presser igjennom tvangsreformer og rasjonaliseringer som ødelegger for mindre steders konkurranseevne. Dette for å gi stadig mer i skattelette til de som allerede har mest, framfor nye arbeidsplasser blant annet til Finnmark.

Ifølge Finansminister Siv Jensen (FrP) er hovedutfordringen med å skape nye jobber i distriktene; manglende kvalifisert arbeidskraft. Altså mener hun det er lettere å skaffe rett utdannende mennesker i det sentrale østlandsområdet enn i distriktene. Men hvor kommer disse nye arbeidstakerne til disse nye jobbene fra? De kommer selvsagt som innflyttere fra distriktene og fra utlandet, med sin kvalifiserte arbeidskraft til de nye jobbene.

Hadde ikke gjennomgangsmelodien vært sentralisering så hadde det vært mer attraktivt å skape de nye jobbene i distriktene.

God infrastruktur som blant annet veier, flytilbud, havner og bredbånd må på plass for at private arbeidsplasser skal legges utenfor de sentrale østlandsområdene, men på disse områdene er man avspist med smulene fra de rikes bord i vår del av landet.

De offentlige og statlige arbeidsplassene skulle man tro enkelt kunne fordeles utover landet, for som Kommunal og moderniseringsminister Monica Mæland sier i avisen Nationen den 08. november: «Vettet er jevnt fordelt over hele landet». Men også hær legges hovedtyngden av de nye jobbene i sentrale strøk, igjennom det offentliges vedtak, altså en ønsket politikk fra regjeringspartiene.

Regjeringen legger i storstilt skala ned offentlige arbeidsplasser i distriktene og har etter press foretatt noen justeringer for å forhindre at effektene blir totalødeleggende for lokalsamfunnene. Men hva er disse justeringene egentlig?

Nå skal ikke direktorater og andre kontorer under disse selv kunne legge ned sine kontorer, nå må det politiske nivået vurdere dette. Med tanke på dagens regjerings distriktsfiendtlige holdninger er dette en bekymringsfull utvikling, blant annet for oss i Finnmark.

En annen endring er at vedtak om lokalisering i reorganiseringsprosesser skal sees i sammenheng med andre lignende vedtak, slik at ikke enkeltkommuner blir fratatt for mange statlige kontorer samtidig. Eller som statsråden skriver: «hindre at enkeltkommuner rammes urimelig hardt». Dette er vel en fattig trøst for de som allikevel rammes.

Finnmark Arbeiderparti vil skape vekst og utvikling i hele landet. Vi vil at ressursene i havet, i berget og på landjorda gir arbeidsplasser i de distriktene hvor ressursene finnes.

Nye statlige arbeidsplasser skal plasseres rundt om i hele landet, dette er Arbeiderpartiets politikk.

Ståle A. Olsen
Nestleder i Finnmark Arbeiderparti
Fylkestingsrepresentant i Finnmark

Del dette: