Video: Bli med og se på 17. mai-toget i Forsøl

Grat­ulerer med dagen Ham­mer­fest. Vi har i formid­dag vært i Forsøl og tatt en blikk på toget som forel­drene til elevene ved Forsøl skole arran­ger­er. Fra klokken 16.00 blir det 17.mai-arrangement på Gren­de­huset der med lek og lot­teri.

I Ham­mer­fest har hov­ed­to­get avgang klokken 12. 30 fra Isb­jørn­hallen og klokken 13.00 fra Kirkeparken.

Klikk på denne linken for å se 17. mai-pro­gram­met for hele Ham­mer­fest.

Toget i Forsøl startet fra skolen klokken 10.30. I bak­grun­nen ser du fiske­bruket i byg­da. Foto: Bjørn Egil Jakob­sen

Annonse:

 

Del dette: