Video: Hvor går grensen mellom humor og krenkelse, og når bør man si unnskyld?

I første episode tar fotograf Rino Eng­dal og jour­nal­ist Mar­ius B. Stavelig en prat med youtu­beren Patrick “Greven”.

Snakk om det med fotograf Rino og journalist Marius… For hvor går grensa mellom humor og harselering/mobbing?

I denne pod­kas­ten har fotografen og jour­nal­is­ten invitert youtu­beren Patrick “Greven”, som har nesten 9.000 føl­gere på Youtube og video­er med flere titall­s­tusen klikk. Her forteller youtu­beren bl.a. hvor­for han avpub­lis­erte en av sine video­er.

– Når bør man si unnskyld? spør fotografen og jour­nal­is­ten. De som kjen­ner youtu­beren Patrick Greve, som er hans egentlige navn, vet at han har fått kri­tikk og at mange men­er at han har gått over grensen.

– Han startet som rel­a­tivt snill. Så fikk du en del PR når du hadde videoen om Your Mind, som mange i alle fall her i Finn­mark vet om. Etter det eskalerte det, og du spilte veldig mye på å kri­tis­ere andre offentlige per­son­er. Kan du fortelle litt om det? spør Rino Eng­dal og Mar­ius B. Staveli youtu­beren.

Her kan du høre

 

Patrick Greve, som han egentlig het­er og kjent som “Greven” har 75 video­er pub­lis­ert på Youtube. En av dem er hit­til blitt sett 55.000 ganger.

 

Annonse:

 

 

 

 

Del dette: