Video: Her legges mannen i bakken etter å ha kjørt fra Hammerfest til Skaidi med politiet etter

– Vedkommende hadde ikke gyldig førerkort og mistenkes for kjøring i ruspåvirket tilstand, opplyser operasjonsleder hos Finnmark politidistrikt.

Av BJØRN EGIL JAKOBSEN / bej@hammerfestingen.no

Ságat: Bil­jak­ta foregikk ikke helt på samme måte som på film. Stort sett ble farts­gren­sa over­holdt.

Mange i Ham­mer­fest fikk med seg jak­ten, som startet like før klokken 20.00 tors­dagskveld. Den gikk først fram og tilbake gjen­nom bygatene før fer­den gikk ut av byen og i ret­ning Kval­sund — og endte på Skai­di.

Annonse:

 

Les også: Se våre bilder fra biljakten, som endte rett før Skaidi i kveld

– Man­nen stanset ikke for tegn gitt av poli­ti­et. Han ble pågrepet og avhørt, og løs­latt etter avhør. Han hadde ikke gyldig før­erko­rt og mis­tenkes for kjøring i rus­påvir­ket til­stand, får avisa Ham­mer­festin­gen opplyst fra poli­ti­ets operasjon­ssen­tral.

Rett før Skai­di måtte bilen stanse for en bergn­ings­bil som sper­ret veien. Da fikk poli­ti­et lagt ham i bakken. Foto: Fri­da Persen / Ságat

 

Ifølge poli­ti­ets operasjon­sled­er gikk for­føl­gelsen av bilen rolig for seg.

Til iFinn­mark oppl­yser Andreas Hau­gaasen hos poli­ti­et i Ham­mer­fest at poli­ti­et ved et til­felle har log­gført at bilen holdt i gjen­nom­snitt 78 km/t i en 50-sone i sen­trum, og at dette er den eneste log­gførin­gen poli­ti­et har på høy fart under den time­lange for­føl­gelsen.

Annonse:

Annonse:

Bilen var ikke eid av før­eren, og avisen skriv­er at det også pågår etter­forskn­ing for å avk­lare om den var stjålet.

På sosiale medi­er skriv­er flere at det ble observert høy hastighet i byens gater, men at fer­den gikk rolig ut av byen. Vår video, som avs­luttes med videok­lipp fra avisa Ságat tatt rett før Skai­di, vis­er den aktuelle bilen med de to politibi­lene hakk i hæl i det den kom­mer ut av Stal­log­a­r­go­tun­ne­len og kjør­er over Kval­sund­brua og fram til fer­den ender foran en bergn­ings­bil som var satt på tvers over veien.

Annonse:

Annonse: – Ikke glem å kom innom oss selv om Idrettsveien er stengt.

 

Del dette: