Video: Her ser du årets Skaidi-tøffinger/Skáiddi Ruovdi

Etter Skaidi Xtreme og Skaidi Adventure lørdag ble flere av syklistene som deltok utropt til å være Skaidi-tøffinger. Linda Isaksen fra Hammerfest og andre syklister ble ikke bare en Skáiddi Ruovdi, men også ekte helter som tok seg tid til å hjelpe en syklist som ble skadd på fjellet.

Av BJØRN EGIL JAKOBSEN / bej@hammerfestingen.no

Ham­mer­festin­gene Lin­da Isak­sen og Joachim Aase­by-Jakob­sen var blant de som etter sykkel­rit­tet ble kåret til Skáid­di Ruov­di, men Odd Ped­er Wang-Norderud benyt­tet også anled­nin­gen til å rose de to for å stoppe og hjelpe syk­lis­ten som var skadet og som ble hen­tet av red­ning­she­likopter under løpet.

Tiden de bruk­te på å hjelpe ble selvsagt trukket fra, og arrangørene så på tidene de hadde før de stanset og hjalp til for å komme fram til en noen­lunde rik­tig tid, for­t­alte Wang-Norderud, og pre­mieut­delin­gen ble dermed noe forsin­ket lørdags etter­mid­dag.

Red­ning­she­likopter ble tilkalt for hente en skadet syk­list i løy­pa til Skai­di Xtreme. Foto: Bjørn Egil Jakob­sen

Til iFinn­mark for­t­alte Odd Ped­er Wang-Norderud at syk­lis­ten vel­tet og har fått et kutt i hodet, og er sendt med helikopter til Ham­mer­fest syke­hus for sjekk. Ved­k­om­mende skal ha det bra, sier han til avisen.

Joachim Aase­by-Jakob­sen ble utnevnt som en av Skai­di-tøffin­gene, men han var også blant syk­lis­tene som etter­på fikk ros for å ha stop­pet og hjulpet en skadd syk­list. Foto: Bjørn Egil Jakob­sen

Det å fullføre Skai­di Xtreme eller Skai­di Adven­ture én gang reg­nes som en prestasjon, men å gjøre det fem ganger kreves det en Skaid­itøff­ing til, alt­så en Skáid­di Ruov­di.

Skaid­itøffin­gene i 2017 er fra sted­er som Ham­mer­fest, Alta, Øks­fjord, Lak­selv, Tver­relv­dalen, samt en rype­fjord­ing som er bosatt i Tøns­berg.

I 2016 ble 12 per­son­er medlem­mer i Skáid­di Ruov­di. Dette var Ron­ny Ander­sen (Por­sanger), Lars Har­ald Blomkvist (Por­sanger), Tom­my Bull (Alta), Thomas P. Ham­mari (Alta), Jon Pet­ter Har­i­la (Vestre Jakob­selv), Per Kåre Jakob­sen (Alta), Elling Jensen (Ham­mer­fest), Bjørn Ove Kris­tensen, Daniel Boberg Leir­bakken (Bur­fjord), Alf Chirs­t­ian Los­var (Alta), Sven-Tore Nilsen (Alta) og John Njar­ga (Vad­sø).

Hvem som ble ruovdi­er i 2017 kan du se i videoen over.

Annonse:

Del dette: