Video: – Stortinget er for søringer. Nordting er for de som er stor i kjeften og kritisk!

– Stortinget er for søringer og de som bor rundt Oslo. Mens Nordt­ing er for de som er stor i kjeften og er kri­tisk. Jeg har opplevd dere før både rul­let i olje og uten olje. Så med dette erk­lær­er jeg Nordtinget som åpnet, sa ord­før­er Alf E. Jakob­sen i åpn­ingstal­en da et veldig spe­sielt teater gjestet Ham­mer­fest i for­rige uke.

Etter­på ble det både vod­ka og tør­rfisk, som er et av kjen­nemerkene til Nordt­ing, som ikke bare er et teater som reis­er rundt med sine til tider svært så tre­f­fende spiss­for­mu­leringer mot både mak­ta og de som utbyt­ter ver­di­ene i nord og tar dem ut av lands­de­len.

Nordt­ing tar til ordet for å løs­rive Nord-Norge fra kon­geriket, ta tilbake natur­res­sursene, og teateret er også et poli­tisk reg­istr­ert par­ti som stiller med egen val­gliste i Troms til høstens stort­ingsvalg.

I ukens avis kan du lese om hvilke lokale sak­er som ble tatt opp på Nordt­ing, og hva pub­likum stemte til forslag som å gjøre Melkøya om til fornøyelses­park, gjøre val­gda­gen om til fridag i Ham­mer­fest, selvstyre, og nytt kom­munevåpen.

 

 

Bare for å nevne noe.

 

Annonse:

Klikk på annon­sen for å se den større.

Del dette: