Videoer: Veteran Gunnar Bolle talte på Frigjøringsdagen, og fire hammerfestinger ble hedret for sin tjeneste

Video­er: Vet­er­an Gun­nar Bolle talte på Frigjørings­da­gen, og fire ham­mer­festinger ble hedret for sin tjen­este

Dette innhold­et er kun for abon­nen­ter.
Logg inn eller reg­istr­er en kon­to for å lese denne artikke­len
Del dette: