Hammerfestingen

Advarer Sp og FrP mot fødeavdeling i Alta:

– Vil medføre at man må legge ned i Hammerfest

– Ikke særlig gjennomtenkt, og vi føler at dtte er mest for å tekkes velgere i Alta. Uklokt er det i alle fall, fastslår leder Paul Olav Røsbø om utspillene som har kommet fra både Senterpartiet og FrP. Foto: Privat

– En etablering i Alta vil medføre at både fødeavdelingen og den akuttkirurgisk virksomheten i Hammerfest må legges ned, mener Finnmark legeforening, som synes utspillene fra både Sp og FrP er uklokt.

Hammerfestingen
Hammerfestingen AS

Publisert:

Sist oppdatert: 17.12.2020 kl 00:25

Annonse
Annonse
Annonse

– Vi fattet et styrevedtak mandag for å bidra med faglig innspill i debatten og for å vise at det enkelte partier kommer med kan true det øvrige tilbudet i Finnmark. For dette er ikke særlig gjennomtenkt, sier leder Paul Olav Røsbø hos Finnmark legeforening.

Senterpartiets helsepolitiske talsperson på Stortinget, Kjersti Toppe, sa nylig til Altaposten at partiet har satt av penger i sitt alternative statsbudsjett for 2021 til fødeavdelng og akuttkirurgi i Alta.

– Ikke særlig gjennomtenkt

Fremskrittspartiet har samme argumenter, men nå rykker altså Finnmark legeforening ut og påpeker at Finnmark kun har 75.000 innbyggere - som er grunnlaget for å drifte akuttsykehusene i Kirkenes og Hammerfest.

– Ikke særlig gjennomtenkt, og vi føler at dtte er mest for å tekkes velgere i Alta. Uklokt er det i alle fall, fastslår leder Paul Olav Røsbø.

– Vil svekke det faglige grunnlaget

– Etablering av nye akuttavdellinger i samme geografiske område vil dermed svekke det faglige grunnlaget for driften av allerede eksisterende akuttsykehus, fordi dagens sykehus vil få enda mindre pasientgrunnlag enn de allerede har, mener Finnmark legeforening.

I en uttalelse fra styret til legeforeningen påpekes det at den generelle utviklingen i Norge går i retning av færre og større føde- og akuttkirurgiske avdelinger.

Det vises også til at når det nye sykehuset i Møre og Romsdal åpner, blir dette en felles fødeavdeling til erstatning for fødeavdeling i Kristiansund og Molde, som har et befolkningsgrunnlag på 120.000 og et forventet fødselstall på over 1.500 årlig.

– Sliter over hele Norge

Legeforeningen sammenligner også med Sykehuset Innlandet hvor man vil slå sammen fødeavdelingene i Gjøvik, Hamar, Lillehammer og Elverum til maksimalt to fødeavdelinger, og det i et fylke med 371.000 innbyggere.

– I hele Norge sliter både kommuner og sykehus med rekruttering av fagpersonell. Kristiansund har over mange år vært avhengig av vikarer for å klare å drifte sin fødeavdeling. Over hele Finnmark mangler det helsepersonell i nøkkelstillinger. Også i Alta, skriver Finnmark legeforening i uttalelsen.

Foreningen mener at nyetableringer av høyt spesialiserte sykehusfunksjoner uten faglig driftsgrunnlag vil gjøre rekruttering av fagpersonell til alle kommuner i Finnmark mere krevende.

– Også Alta har i dag utfordringer med rekruttering av fagpersonell til mange av stillingene, blant dem til helsesykepleiere, fastleger og sykehjemsleger, påpeker foreningen.

– Antall fødsler går ned

Legeforeningen påpeker at antall fødsler går ned, og at selv om Alta har vokst har også antall fødslr også i Alta gått betydelig tilbake. Og fortsetter å synke i hele Finnmark.

– Å etablere en ny fødeavdeling i Alta når behovet for dette blir mindre for hvrt nytt år som går, framstår som ufornuftig ressursbruk, og i strid med nasjonal faglige retningslinjer. Dette fordi n fødeavdeling krever en viss størrelse for å ivareta det faglige innholdet, og dermed kunne sikre mor og barn et fullverdig og falig forsvarlig fødetilbud.

Fødselstallene i Vest-Finnmark går ned.

Den samme utviklingen er den samme innen akuttkirurgie. Også her må man sikre et stort nok pasientgrunlag for å holde fagkompetansen ved like.

– Med et folketall i Finnmark på 75.000 mennesker, er vi ikke nok mennesker til at det er faglig forsvarlig å etablere en tredje akuttkirurgisk avdeling i regionen, fastslår Finnmark legeforening.

– Ikke grunnlag for to i Vest-Finnmark

Konklusjonen fra Finnmark legeforening er at det ikke finnes noe grunlag for å drifte to fødeavdelinger og to akuttkirurgiske avdelinger i Vest-Finmark.

– En etablering i Alta vil dermed medføre at både fødeavdelingen og den akuttkirurgiske virksomheten i Hammerfest må legges ned, mener foreningen.

Derfor advares det sterkt mot de faglige konsekvensene det vil ha for befolkningen i Finnmark dersom Stortinget skulle fatte et vedtak om slike etableringer i alta.