Hammerfestingen

Mens Sverige lokker på oss nordmenn:

– Vil vi ha finlendere hit

– Grenseåpningen betyr at reiselivsbedriftene lengst nord i Norge også denne sommeren kan sette sin lit til finlendere, sier regiondirektør i NHO Arktis, Målfrid Baik (innfelt), men om nordmenn flest også i sommer kan få bruke Finlands vakre strender gjenstår å se. Foto: Bjørn Egil Jakobsen/ NHO

I sommer lokker Sveriges vakre strender og campingliv på mange nordmenn, og Norge åpner grensene for finlendere fra gule områder. – Å få finlenderne hit betyr mye for reiselivet. Spesielt i Finnmark, sier NHOs Målfrid Baik.

Hammerfestingen
Hammerfestingen AS

Publisert:

Sist oppdatert: 16.06.2021 kl 16:09

Annonse
Annonse
Annonse

Mens NHO jubler og gleder seg over at det nå er åpnet for at arbeidstakere og turister fra de gule områdene i Finland kan komme inn i Norge, kan i alle fall mange nordmenn feriere i Sverige i sommer.

For fra svensk side og SCR Svensk camping varsles det at svenske campingplasser er klare til endelig å ønske norske besøkende tilbake igjen.


Dersom du kommer til Norge fra et "gult område" slipper du karantene, fra et "rødt område" må du i karantene i 10 døgn (med noen unntak for bl.a. helvaksinerte og vaksinerte med en dose).

– Fullvaksinerte

– Lenge har grensen til Sverige vært stengt, men nå kan fullvaksinerte og personer som har gjennomgått korona reise til Sverige igjen, uten å måtte i innreisekarantene, lokker svenskene, selv om Sverige fortsatt er rødt.

Svenskene lokker også med at de har utviklet egnet retningslinjer for campingplassene i Sverige. Noen av tiltakene gå på at det er krav om sikkerhetsavstand på minst fire meter mellom alle boenheter, rutiner for hygiene og vask, antallsbegrensninger på aktivitetstilbud og egne regler for servering av mat og drikke.

For nordmenn er viktig for den svenske reiselivsnæringen og campingplasser. I 2019 hadde nordmenn 2.1 millioner gjestedøgn på svenske campingplasser, men i 2020 var nedgangen betydelig. Nå håper svenskene at vaksinerte nordmenn igjen tar turen over grensa.

- Grenseåpningen betyr at reiselivsbedriftene lengst nord i Norge også denne sommeren kan sette sin lit til finlendere, mener regiondirektør i NHO Arktis, Målfrid Baik. Foto: NHO

Åpner for Finland

I Nord-Norge, og spesielt Finnmark, er det Finland reiselivsnæringen og overnattingsstedene setter sin lit til og håper på å få mange gjester fra denne sommeren.

Regiondirektør Målfrid Baik hos NHO Arktis jubler etter at arbeidstakere og turister fra de gule områdene i Finland nå kan komme til Norge, uten andre krav enn at de må sannsynliggjøre at de har oppholdt seg sammenhengende i de gule områdene i minimum ti dager.

– Dette vil være et viktig bidrag til å løse næringslivets mangel på arbeidskraft, samtidig som det vil bidra til at finske turister også i år kan redde reiselivssommeren i Troms og Finnmark, sier regiondirektør Målfrid Baik.

Finnmark og Nord-Troms

Og dette trengs sårt etter de strenge karantenereglene for generell arbeidsinnvandring vi har hatt under store deler av koronapandemien, og som har vært til hinder for å dekke bedriftenes behov for arbeidsfolk, mener hun.

– Spesielt er dette viktig for Finnmark og Nord-Troms. Vi så i fjor at de norske reisende sørfra stoppet på Senja, men det var også da åpen grense fa Finland og det hjalp veldig på, sier hun.

Hun viser også til at vi har i mange år hatt et arbeidsmarket mellom de nordlige delene i Norge og Nord-Finland i mange år, som har vært svært velfungerende.

– Finske vintersesongarbeidere reiser til Norge for å ta arbeid i sommersesongen – og vise versa. Reglene, som følge av koronapandemien, har gjort dette vanskelig, fortsetter regiondirektør Baik.

– Reddet av finlendere i fjor

Flere næringer har opplevd de strenge karantenereglene som utfordrende – som fiskeindustrien, byggenæringen og ikke minst reiselivet, som nå står foran viktige måneder, påpeker hun.

– Mens nordmenn reddet reiselivssommeren 2020 i nesten hele landet, var det altså trafikken fra Finland som bidro til en høvelig bra sommer for overnattingsbedriftene i nord, gjentar hun, men ifølge NHO gikk det totale antallet overnattinger til overnattingsbedriftene i Troms og Finnmark ned med 30 prosent i perioden juni til august i 2020.

– Mens norske overnattinger hadde en økning på 4 prosent økte finske overnattinger med hele 62 prosent, forklarer hun, og størst økning på trafikken fra Finland merket Øst-Finnmark i fjor.

– Øst-Finnmark størst øking i trafikken fra Finland med 67 %. Finland stod for en av fem overnattinger i Øst-Finnmark sommeren 2020, sier hun.

– Uforutsigbart og vanskelig

– Grenseåpningen betyr at reiselivsbedriftene lengst nord i Norge også denne sommeren kan sette sin lit til finlendere, fastslå regiondirektør i NHO Arktis, Målfrid Baik, men hun er også klar på at det i dag både er uforutsigbart og vanskelig å orientere seg om hvor man kan reise og ikke.

Om vi nordmenn, med unntak av grenseboere, kan reise til Finland i sommer vet vi ikke. Gjeldende regler i Finland som i alle fall gjelder fram til 27. juni gir oss ikke den muligheten selv med vaksine.

– Nå har vi i NHO Arktis fokus på å få finlendere hit til oss, men gjensidig åpenhet er viktig. Befolkningen her på Nordkalotten er veldig nær hverandre, sier regiondirektøren, som håper at åpne grenser vil gå begge veier også denne sommeren.

– Kommunikasjon viktig

I tillegg ønsker hun seg god og tydelig kommunikasjon for sommeren. Også fra norske myndigheter for hva som blir tillatt.

– Alle planlegger ferien sin i god tid. Derfor er det viktig med en god og tydelig kommunikasjon om hva som blir mulig. Næringslivet og reiselivsbedriftene mister nødvendige inntekter om vi ikke blir flinkere til å gå ut med hva som gjelder, og for noen kan det bli kroken på døra, advarer regiondirektør Målfrid Baik hos NHO.

Innreise til Finland

 • Innreise fra Norge er for tiden ikke tillatt, men det er visse unntak. Ei liste over tillatte reiser finnes på nettsiden til den finske grensevaktmyndigheten: raja.fi.
 • Det stilles flere krav til reisende, blant annet om obligatorisk helseundersøkelse ved ankomst på visse grenseoverganger og anbefaling om 14 dagers reisekarantene.
 • Innreisebestemmelsene kan endres på kort varsel, og det anbefales derfor at man følger nøye med på informasjon som gis.
 • Det er gjort unntak fra innreiseforbudet for grenseboere i nord som fritt kan krysse grensen inn til Finland. Videre har samene adgang til å krysse landegrensene mellom Norge og Finland for å ivareta sin næring og kultur.
 • Samene kan kun krysse landegrensen til fots. Det er ikke tillatt å krysse grensen med motorkjøretøy, men det er gjort unntak for terrengkjøretøy. Samene kan også krysse grenseelvene på andre steder enn ved grenseovergangene.

Innreise til Sverige

 • Fra og med 31. mai 2021 ble alle innreiserestriksjoner ved innreise til Sverige fra Norge og øvrige nordiske land opphevet, også krav til dokumentasjon på negativ covid-19-test.
 • Les mer om de svenske innreisereglene på hos det svenske politiets nettsider: Frågor och svar
 • Fullvaksinerte og personer som har gjennomgått koronasykdom de siste seks månedene får nå fritak for innreisekarantene når de kommer tilbake til Norge. Forutsetningen er fremvisning av et norsk koronasertifikat.
 • Alle andre som kommer til Norge må i utgangspunktet fortsatt i karantene. Alle skal fortsatt testes ved innreise, også de som nå får fritak fra innreisekarantene.
 • Personer som har fått én vaksinedose får ikke unntak fra innreisekarantene, men får forkortet innreisekarantene. Det samme gjelder barn og unge under 18 år
 • Ved negativ PCR-test tatt tre døgn etter ankomst vil disse kunne gå ut av innreisekarantene. Det er en forutsetning for å benytte dette unntaket at personen har et norsk koronasertifikat.
 • Regjeringen fraråder fortsatt reiser til utlandet, også for dem som nå får fritak for innreisekarantene. Begrunnelsen er at det fortsatt er risiko for importsmitte. Reiserådene gjelder frem til 1. juli 2021.
 • Hovedregelen er også at alle reisende som kommer tilbake til Norge, inkludert fullvaksinerte og personer som har gjennomgått covid-19 og som har norsk koronasertifikat, må fylle ut innreiseskjema.
 • Les mer på regjeringens nettsider, men vær obs på at bestemmelsene kan endre seg raskt.